** DOBERMANN TRAINING CENTER**

 

 

INES DI PERLANERA (Ron del Fiorsilva - Tahi-réme Lottie)
klikk ide

TAHI-RÉME YASMINE (Zordan Zewi del Citone - Tahi-réme Lottie)
klikk ide

ELECTRA ERNA DI PERLANERA (Tahi-réme Xavier - Ines di Perlanera)
klikk ide

AMINA DI CARESI (Esprito Val di Taro - Ines di Perlanera)
klikk ide

EPHIRA DI CARESI (Zordan Zewi del Citone - Ines di Perlanera)
klikk ide

FOLLY POLLY DI CARESI (Tahi-réme Dali - Tahi-réme Yasmine)
klikk ide